Bodarna

Bystugeföreningen

Bylotteriet

Var med och stöd Boans bystugeförening genom att ha en lott i bylotteriet. Det finns totalt 100 lotter à 700 kr styck, så sitt inte lottlös.

Lotteriansvarig, Pia Peters 073-592 19 58

Byns minnesfond

Vi har en minnesfond i Bodarnas bystugeförening, för att uppvakta jubilarer och minnas personer som har lämnat oss.

Kontakta ordförande för frågor om gåvor.
Pia Peters, ordförande
073-592 19 58 pia.peters@gmail.com

Bystugan informerar

För dig som bor i Boan kan du hitta information nedan.

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte i Bodarnas bystugeförening!

Datum: Torsdagen 22 februari2024
Tid: kl. 18.00
Plats: Bodarnas bystuga

Medlemmar i Bodarnas bystugeförening inbjudes härmed till årsmöte för 2023. Du som är boende i byn eller ägare till fastighet i byn är automatiskt medlem i föreningen och finns därmed med i röstlängden för mötet. Varje medlem har rätt att delta på årsmötet.

Verksamhetsberättelsen och kallelse kommer att delas ut i postlådorna.

Resultat- och balansräkning samt dagordning kan, för den som är intresserad, fås i förväg (från 16 februari). Kontakta Pia.

Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!

Styrelsen för Bodarnas Bystugeförening

Om Byn

Kom i kontakt med oss

Bystugeföreningen

Pia Peters, Ordförande
Tel 073-592 19 58

Email

boan@bodarne.se​

Postadress

c/o Olander
Trefaldighetsgattu 3
785 60 Djurås

Vägföreningen

Thomas Eriksson, Ordförande 070-6944011
Hasse Erks, Vägfrågor 070-6645832