Bylott

Grattis till augusti månadsvinnare Jocke Lindvall med lott nr 22! Den här omgångens sista månadsvinst. Den 17/9 är det Dragskivan med högvinsterna och den 18/9 drar nästa lotteriomgång igång! Första månadsvinsten blir då i oktober. Försäkra dig om lotter hos Pia så fort som möjligt. Se inbjudan för kontaktinformation.


Bylott

Juli månadsvinnare är Lis Holst med lott nr 18.
Stort gtattis!


Bylott

Juni månadsvinnare är Jessica Peters med lott nr 6. Stort grattis! 😃


Bylott

Juni månadsvinnare är Jessica Peters med lott nr 6. Stort Grattis! =)


Bylott

Maj månadsvinnare är Tomas Jansson med lott nr 11. Stort grattis!


Bylott

Aprils månadsvinnare är Ann-Marie Hagberg på lott nr 78. Stort grattis!


Extra vägmöte

Kallelse till extra stämma i Bodarnas vägförening den 1 maj kl 12.00 på dansbanan vid festplatsen. Vid stämman ska ändring av stadgarna behandlas. Styrelsens förslag är att kallelse till stämma ska ske genom personlig kallelse till medlemmar med annan postadress än Bodarna. I gällande stadgar anges att kallelsen skall ske per post.

Välkomna
Styrelsen