Vinstnummer från dragskivan.

I helgen som var gick den årliga dragskivan av stapeln för 5:e året i rad. Det blev en mycket lyckad kvällmed god mat, trevligt sällskap, underhållning och många glada vinnare.
Här kommer de vinstnummer som drogs på årets dragskiva. (klicka på bilden för att få den större)


Mettävling

Mettävling!

Då var det dags för den årliga mettävlingen här i byn.
lördag 18/8 Vid Ävia.

Anmälan öppnar kl.11.30, metning kl.12.00-14.00.
Vuxna: 30 kr
Barn (upp till 13 år): 15 kr
Gissning totalvikt: 5 kr/gissning
Lotteri.
Gratis kaffe!
Försäljning av kaffebröd, dricka, godis och någon slags förtäring (beroende på om vi kan grilla eller ej…).

Välkomna, Bodarnas Bystugeförening


Lupiner

Lupinfritt i Bodarna!?

Det har väl inte undgått någon att vi har invaderats av växter som inte hör hemma i vår vilda natur?
Jag pratar om de invasiva* växterna, främst lupiner som har ökat explosionsartat. Även växterna jättebalsamin och parkslide finns utspridd i vår by! Jättelokan är vi förskonade från, men den finns i Djurås.
Det vore fantastiskt om vi bybor kunde göra en kraftansträngning för att ta bort dessa växter från vår by.
Det vi kan göra är att:
• Plocka blommorna/fröställningarna från lupinerna och slänga dem i brännbart. Helst rycka/gräva hela plantan.
• Först se över lupinernas framfart på den egna tomten (visst kan man spara på tomten i en rabatt, men håll koll på spridningen) samt runt tomten, i diken och vägkanter.
• Detsamma gäller jättebalsaminen. Ta bort från egna tomten först och ha uppsikt över att de inte spridits utanför tomtgränsen.
• Parksliden är en annan extremt besvärlig växt att få bort. Den växer några decimeter per dygn! Hela växtens rotsystem måste grävas upp, och sen måste man hålla koll på att den inte växer fram på uppåt 10 meter därifrån! Lägg i brännbart avfall.
• När vi är ”klara” med våra närområden, kan vi gemensamt begränsa lupinernas framfart längs våra byvägar och dikeskanter.

Läs mer:
http://www.leksand.se/…/Hjalp-oss-att-bekampa-fyra-invasiv…/
https://www.naturvardsverket.se/…/Vaxter-o…/Frammande-arter/

* (Invasiv art = exotisk art, främmande art, introducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar. Källa: www.ne.se)

Pia Peters


Ej uttagna vinster

Det finns outtagna vinster att hämta från Midsommarlotteriet.
(Klicka på bilden för att få den större)

Finns ert nummer med eller om ni har övriga frågor så kontakta: Pia Peters 073-5921958


Mars månads vinnare på lott nr 86 är Thomas Eriksson!
Grattis!


Februari månads vinnare på lott nr 97 är Inger Olsson! ?
Grattis!


Välkommen till byns två årsmöten

Ni som bor i Bodarna!

Välkommen till byns två årsmöten

Plats: Bystugan.
När: Söndagen den 11/3

Bystugeföreningen årsmöte kl.15.30.

Vägföreningen årsmöte kl.17.00.

Vi bjuder på fika mellan mötena.

Handlingar till Bystugeföreningens möte kan fås i förväg (27/2) från Pia (073-592 1958) för den som är intresserad. Verksamhetsberättelsen delas ut i postlådorna, men kan även läsas här. Här kan du hitta kallelsen.

Välkomna! /Styrelserna


Börje Lindvall heter den lyckliga vinnaren i bylotteriet denna månad. Numro 21 står det på hans lott. Stort grattis!


December månadsvinnare är lott 93 som Sylvia Hagberg har!