Bylott

Aprils månadsvinnare är Ann-Marie Hagberg på lott nr 78. Stort grattis!


Extra vägmöte

Kallelse till extra stämma i Bodarnas vägförening den 1 maj kl 12.00 på dansbanan vid festplatsen. Vid stämman ska ändring av stadgarna behandlas. Styrelsens förslag är att kallelse till stämma ska ske genom personlig kallelse till medlemmar med annan postadress än Bodarna. I gällande stadgar anges att kallelsen skall ske per post.

Välkomna
Styrelsen


Bylott

Mars månadsvinnare är Emil Hagström med lott nr 39. Stort grattis! 😃


Årsmöte vägföreningen

Årsmötet i Bodarnas vägförening blir söndagen den 27 mars, kl 15.00 i bystugan. Bystugeföreningen bjuder på kaffe.
Välkomna!

Thomas Eriksson, ordförande


Bylott

Februari månads vinnare är Pirre Fix på lott 60.
Stort Grattis! 🙂


Bylott

Årets första månadsvinnare är Amar Hansy på lott nr 94.
Får jag säga Grattis till mig själv då. 😃


Bylott

December månadsvinnare är Gunilla Karis på lott nr 76. Stort grattis =)


Bylott

Novembers månadsvinnare är Jessica Peters med lott nr 6. Stort grattis


Bylott

Oktobers månadsvinnare är Marcus Henningsson och Kristin Hedberg med nummer 61. Nybörjartur

Stort grattis!