bymöte 2012


Årsmötet 2012

Årsmötet 2012 var snabbt avklarat. Några oenigheter var det inte tal om. Ändå var det några frågor som upptog lite mera tid än andra.

Skadorna på dansbanan efter blåsvädret beslutades det att invänta skadereglerares syn på. Det är några plåtar som tagit stryk, och en del annat som skadats.

Bystugan stod i fokus i flera frågor. Dels när det gällde det fortfarande aktuella problemet med att besätta stugvärdsvakansen, men även städningen – vars rutiner inte alltid fungerar. Den sistnämnda frågan resulterade i ett beslut att vi bybor får ta oss i kragarna.

Mötets medlemmar blev varse allvaret i stugvärdsproblematiken, då ett av förslagen på åtgärder är att verksamheten helt sonika upphör. Styrelsen kommer att diskutera frågan vidare, och kalla till ett möte för att lösa situationen. Under tiden står det var och en fritt att anmäla sitt intresse till styrelsen. All hjälp är välkommen, och det behöver inte gälla hela ansvaret. Flera personer kan dela på rollen som stugvärd.

Det togs beslut om att anordna firande av Valborg och midsommar i sedvanlig ordning. Ett annat beslut som togs gäller en fixarhelg 12-13 maj, då vi med gemensamma krafter samlas och rustar upp det som behöver repareras eller förbättras. Mer information om detta följer.

Under övriga frågor diskuterades vilka evenemang som ska anmälas till Visit Södra Dalarna inför sommaren. Mötet enades om midsommarfirandet.

Historia pratades det också om under övriga frågor. Det bubblade av intresse kring det förgångna i församlingen, vilket ledde till att informationsansvarig fick uppdraget att samla till ”fikamöte” med historiska förtecken (dock ej kaffebrödet, får vi hoppas).

Lennart och Agneta Finn avgick från styrelsen och sina uppdrag som ordförande respektive kassör i samband med mötet. De hyllades med applåder. De har båda gjort varsitt riktigt hästjobb och byn har skötts exemplariskt. Båda fortsätter dock i två roller var framöver: stugvärdar i maximalt ett halvår till (tills styrelsen löst vakansen) och som stöd till Sebastian Jakobsson i valberedningen under ett år. Vi här på informations/webb-avdelningen vill också passa på att tacka för ett smidigt och givande samarbete under de år som varit.

Styrelsen består nu av:
Ordförande: Perra Andersson
Sekreterare: Dan Forslund
Ledamöter: Johan Olsson, Lena Ericsson och Herman Aronsson

Suppleant till styrelsen: Tomas Ström

Kassör: Kjell Olsson, som dock inte ingår i styrelsen