bydokumentation


Bydokumentationen är i full gång

Det historiska arbetet med bydokumentation fortgår. Kartor och foton blir två fokusområden framöver.

Hittills har gruppen haft en inledande träff och hört om hur arbete med bydokumentation bedrivs, samt tittat på foto och kartor.
Framöver kommer deltagarna att dela in sig i grupper, där den ena jobbar med kartor och den andra med foton.
Intresserad av att vara med? Nästa möte med gruppen blir den 28 februari klockan 15, i bystugan.


Information om bydokumentation

Onsdag 20/1 kommer Ulrika Olsson från Gagnefs hembygdsförening och informerar om hur vi kan komma igång med bydokumentation. Hon berättar hur Bäsna har gjort med sin dokumentation. Herman Aronsson är byombud Bodarna.

Första träffen är förmodligen mest information. Sedan får vi antagligen ha ett möte hur vi det hela lägger upp det hela, och kommer igång. Anslag kommer att sättas upp.


Det historiska arbetet inlett

På måndagskvällen samlades ett tiotal personer och pratade om det inledande arbetet med en bydokumentation. Det blev tre trivsamma timmar av engagemang och berättande. Här följer ett kort referat av vad vi kom fram till.

(klicka på bilderna för att se större versioner)

Kartan, en kopia av en 1800-talskarta, väckte intresse på måndagens historiska träff

Kartan, en kopia av en 1800-talskarta, väckte intresse på måndagens historiska träff

Inledningsvis ska påpekas att det historiska arbetet inte är besökarna förunnat. Ni som inte kunde komma är naturligtvis välkomna att vara med framöver. Hör gärna av er till Danne, så kan han sammanföra er med de personer som driver de olika områdena. De som bara vill bidra med material, bilder och annat, utan att vara med i själva arbetet är också välkomna. Hör av er ni med.

De områden deltagarna, inledningsvis, vill jobba med är:

Karta med namn och gårdsnamn
Målet i detta arbete är en fullständig karta som visar vad områden och gårdar i byn kallas. Många gårdar benämns fortfarande med sina gamla namn. Exempelvis bor jag, Danne, i ”Nordkvistes”. Diskussionen gick runt hur vi kan gå till väga, och vad resultatet kan bli. Kartor på internet där olika namn kan placeras in, är ett intressant alternativ som vi pratade om.
Vi studerade en gammal karta med indelning av byns ägor. Kartan angav bland annat bördighetsmån. Det rör sig om en kopia från 1920, men originalet är från 1800-talet.

Byprofiler
Tanken i detta arbete är att skriva om de olika personer som bott i byn, och de berättelser som rör dem. Naturligtvis var det kring de mer färgstarka personerna samtalet kretsade, med många goda skratt som resultat. Erks Viktor var på tapeten vid flera tillfällen…

Vardagslivet
I det här arbetet är det livet, som det var till vardags, som är av intresse. Gamla bruksföremål och dess användning, gamla foton och till viss del det som berörts ovan är också intressant.

Fotografier och gamla dokument
Den här kategorin rör alla kategorierna. Det visades bilder under kvällen, och minnen av personer som sedan länge lämnat oss vaknade till liv. Vi bläddrade i gamla protokoll och stadgar (eller ”stagar” som det stod) och skrattade mer än en gång åt de regler som gällde i byn. Vissa inslag stämde till eftertanke också; som en regel vars avsikt var att få folk att acceptera meningsmotståndare utan att hamna i träta.

Översta delen på kartan

Översta delen på kartan

En del annat hanns också med under kvällen:
– Vi enades om att ta upp med styrelsen angående inköp av scanner, för digital inläsning av diabilder.
– Till styrelsen ska även föreslås att ett arkivskåp skaffas, så att vi kan förvara gamla klenoder i bystugan istället för hemma hos bybor. Det var flera på mötet som hellre ville lämna ifrån sig sina gamla dokument och föremål, än att ha dem i hemmen.
– Danne kommer att fungera som redaktör i arbetet.
– Det historiska arbetet kommer att fortgå framöver, och presenteras vartefter det finns något att visa och berätta om.
– Det blir fler historiska träffar, efter behov och önskemål.

En trivsam kväll med engagemang

En trivsam kväll med engagemang