Bodarna

Styrelsemöte inför årsmötet

25 år för att få hyra bystugan? Åldersgräns för hyresgäster var den hetaste frågan när styrelsen i bystugeföreningen sammanträdde på torsdagskvällen.

Med anledning av störningar i samband med ett par av de senaste veckornas uthyrningar av bystugan har det blivit aktuellt med ett förslag om åldergräns. Störningarna har enligt uppgifter från ansvariga bestått av fylla, bristande städning och klåfingrighet med bystugans värmesystem.
Fingrande på jordvärmepumpen resulterade i att det var 12 grader varmt i bystugan som värst. Vid de nämnda tillfällena var hyresgästerna i äldre tonåren, varför en 25-årsgräns kommer att föreslås på årsmötet den 28:e mars.

Ja-sidan vann
Under styrelsesammanträdet vägdes skäl för och emot en åldersgräns på 25. Dock vann ja-sidan ganska klart, åtminstone till mängden argument sett. Här är några av argumenten för en 25-årsgräns som fördes fram:

  • Bäsna bystuga hyrs ut med en 25-årsgräns, och det är bra om Bodarna har lika.
  • Även om 18-åringar är myndiga har de inte lika lätt att kontrollera en situation där ”objudna gäster” dyker upp.
  • Risken för skadegörelse och liknande bör minskas med åldersgräns.
  • Det är inte åldersgränsen i sig, utan signalen att byn inte tolererar situationen som ger verkan.

Motargumentet som fördes fram är att dåligt omdöme inte är ålderbundet – grupptrycket är detsamma även för en 25-åringar, och även äldre kan bete sig illa.

Införande av hyreskontrakt
Styrelsen föreslår till årsmötet att en 25-årsgräns bör införas för hyrande av bystugan. Diskussionen väntas fortsätta på mötet. En relaterad fråga som kommer att tas upp är införandet av ett hyreskontrakt, något som inte används i dag. Genom att hyresgäster skriver på kontrakt slipper byn ansvar vid eventuella skador på bystugan som kan ske när den är uthyrd. Under styrelsemötet påpekades dock att någon form av undantag måste göras för återkommande hyresgäster, för att slippa överdriven byråkrati och extraarbete.

Barnsäkert kök
Under mötet diskuterades även hur köket kan göras barnsäkert. I dag finns inga spärrar som hindrar barn från att komma åt frätande vätskor som diskmedel till maskinen. En styrelseledamot fick uppdraget att inhandla säkerhetsspärrar.
Kassören höll en kort information om det ekonomiska läget. Glädjande nog har bystugeföreningen gått plus, trots att en större investering i form av en diskmaskin gjorts under den gångna året. Den som är nyfiken på detaljer kring ekonomin gör rätt i att besöka årsmötet den 28:e mars. Dagordning kommer att dyka upp här på hemsidan.
I övrigt gick underlaget till årsmötet igenom som brukligt. Ordföranden tog dock några minuter för att förklara vikten av att hela styrelsen inte byts ut samtidigt, apropå ettårsförtroenden kontra två år – annars blir det väldigt svårt att få struktur igen, och även att rekrytera nya krafter.