Bodarna

Problemlösning, fixarhelg och fiberbredband

Vi var bara 12 personer som slöt upp för onsdagskvällens framtidsmöte – men problemen är näst intill ur världen.

Läget inför kvällen var: lös stugvärdsbristen och skaffa tre personer till midsommarkommittén, annars är det slut med både uthyrning och midsommarfirande. Inget drömläge precis.

Styrelsen presenterade ett upplägg för stugvärd, där rollen delas upp i flera olika områden. En ansvarig för städkontroller efter uthyrning, en boknings/uthyrningsansvarig, en ansvarig för påfyllning av förbrukningsmateriel och slutligen en ansvarig för sandning och snöröjning runt entrén.

En person tog åt sig snöröjningsansvaret redan under årsmötet. Styrelsen presenterade nu på framtidsmötet ytterligare två personer som tagit åt sig både städkontrollansvaret och påfyllning av förbrukningsmaterial. Utöver detta även ett namn för bokningsansvar, som dock ställer upp på villkor att en person till delar på ansvaret. Mötet lyckades skaka fram fyra personer ytterligare för bokningsansvar, som kommer att tillträda 1 juli. Vem som har hand om bokningen när och hur är upp till de fem personer som kommer att ingå i ”bokningsgruppen”.

Med stugvärdsproblematiken ur världen var nästa fråga för kvällen midsommarkommittén. En person återstod i kommittén inför kvällens möte. Mötet fick fram en person till, och styrelsen meddelade att det raggas för fullt på Lillsvängen för att fylla de två sista platserna. Därmed ser det ljust ut även för midsommarfirandet.

Näst ut på agendan var bredband via fiber, som dels diskuterats på hemsidan/Facebook och dels förekommit i Bo´bladet på byns anslagstavlor. Det visade sig finnas ett intresse i församlingen, och uppskattningsvis är vi nu 10-15 hushåll i byn som är intresserade av att surfa via fiber. Under mötet diskuterades även möjligheter att se på TV och ringa via internet, vilket inte var känt av alla – och som höjde intresset ytterligare för fiber.

Herr informationsansvarige Forslund (undertecknad) tog på sig att ringa Dalakraft och anmäla sig som kontaktperson för byn, och även prata med de två grannbyarna om deras eventuella intresse. Fortsättning följer i frågan. Den som är intresserad av att veta mer (eller redan vet att fiber är önskvärt) kan höra av sig, och bli uppskriven på intresselistan. Tanken är att få till någon form av möte så fort som möjligt.

Sist diskuterades fixarhelgen, som blivit flyttad till den första helgen i juni. Mer information om den kommer att följa senare.

Mötet passade på att tacka Agneta Finn, nyligen avgången kassör, och hennes numera före detta ordförande till make, Lennart, å byns vägnar. För trogen och väl utförd tjänst under de år de suttit på respektive position. Paret fortsätter dock sitt engagemang på andra positioner.

Agneta och Perra
Avgångna kassören Agneta Finn tar emot blommor från byn av ordförande Perra Andersson. Blommorna är även till avgångne ordföranden Lennart Finn.