Bodarna

Swahns handelsbod

Swahns handelsbod

Text: Erik Forslund
Foto: Dan Forslund

I Boan har funnits en lanthandel – A.G. Swahn diversehandel. Sedan länge nedlagd, typisk representant för dåtidens dito. Silltunna innanför dörren, hästskor, socker i form av sockertopp, att klippas med specialtång. Och kaffe i form av rostade bönor, att malas i stugorna med likaledes specialtillverkad kvarn.

Mycket av vad som salufördes distribuerades i lös vikt. Vikten fastställdes medelst en så kallad balansvåg, lod å ena sidan och beställd vara å andra sidan. Betalning skedde i stor utsträckning in natura. Flertalet bönder hade hönsgård, och betalade med ägg från hönsen. Påpekas bör att varje bonde var självförsörjande i stor utsträckning. Kontantbetalning skedde i minsta möjliga mån.

Priserna var på intet sätt jämförbara med dagens. Exempelvis kunde två kola köpas för ett öre. Summering av betalning skedde medelst penna, papper och addition av expedit. Betalning krediterades i stor utsträckning, då kundkretsen var välkänd och homogen.

Sammanfattningsvis kan sägas att handeln var en idyll, trivsel och gemyt och i stort befriad från nutida stress. Något som visade sig i att det inte hölls öppet under söndagar och helgdagar som i dag.

swahn
handelsbod
handelsbod2