Bodarna

Rävholn

Rävholn

Text: Erik Forslund
Foto: Dan Forslund

Rävholn är belägen cirka 200 meter sydväst om Väster- och Österdalälvens förening. Med ”hol” avser vi en höjd eller kulle i terrängen av varierande storlek. Inom Gagnefs kommun finns exempelvis Andershol, Gärdsholn i norra Gagnef, i Mockfjärd Nordanholen och i vår by, Bodarna, ytterligare en hol: Kvarnholn. Den senare är belägen strax nedom Djurforsen på dess östra sida. Vad Rävholn anbelangar framgår ju av namnet att det varit och är fortfarande tillhåll för räv.

Undertecknad upplevde Rävholn som åttaårig pojke, och fick vara med om hacksloge på holen (lieslåtter, lie och orv användes). Detta var 1931, då självhushållning gällde så långt som möjligt för bonden. Då hölls landskapet öppet, och den slybeväxning dom i dag översvämmar landskapet var helt otänkbart.

Under slåtterarbetet omtalar man att holen ska vara en gravkulle. Här skall en strid ha stått under sen vikingatid, och stupade krigare ligger begravda i kullen. Som åttaårig pojke fantiserade man en stund men glömde snart nog berättelsen för mera påtagliga intressen.

Så vitt undertecknad vet finns inget skriftligen nedtecknat, berättelsen eller sägnen har troligen vandrat muntligen genom tiden fram till våra dagar. Anledningen till denna artikel är att berättelsen eller sägnen bör bevaras till efterkommande släkten, och i dag är risken stor att det hela faller bort.

I dag är Rävholn slybevuxen och ägnas inget som helst intresse. Kullen eller holen är relativt symmetrisk triangel, varje sida cirka 35 meter lång med en bredare bas mot älven, höjd cirka åtta meter. Om kullen är en naturens nyck finns här bevis för exakthet och symmetri hos skapande som människan inte råder över. Samtidigt går ej att avfärda sägnen eller berättelsen som gripen ur luften. Lägger man en vidare aspekt på det hela, så vet man ju, att våra älvar var en viktig transportled och då torde älvmötet ha varit en viktig knutpunkt. Här finns plats för fantasin att komma i rörelse.