Bodarna

Pelles Olle

Pelles Olle

Text: Erik Forslund
Foto: Sofia Forslund

Pelles Olle Olsson var det näst äldsta av sex syskon i en barnaskara på tre bröder och tre systrar. Han föddes i slutet av 1800-talet.

Olle spelade dragspel med den äran till dans på numera riven dansbana. Fick sluta då hörseln avtog successivt för att småningom i det närmaste upphöra totalt. Kommunicerade fortsättningsvis medelst papper och penna.

Han var en skicklig snickare med laggning som specialitet. Att lagga innebar att tillverka diverse kärl av trä. Tunnor, smörbyttor, tinor där kött och fläsk nedsaltades, dryckeskärl – så kallade stånkor och säkerligen andra kärl som ingick i dåtida hushållsbrukande. Bör ihågkommas att detta är före ”kyl och frys” inträde på arenan. Och kan härledas långt tillbaka i tiden då ovannämnda bruksföremål var oumbärliga i hushållen.

Olle hade utvecklat laggningen till något av en konstart, och färdig produkt bar mästarens prägel. Precision, noggrannhet och ursprunglig design var vad som presterades. Kärlen salufördes till en billig penning – alltför billig kan man tycka. Exempelvis debiterades en stånka, dryckeskanna, fem kronor under 1950-talet.

Pelles Olle gick ur tiden något över 80 års ålder.