Bodarna

Om byn

Om Byn

Byn Bodarna ligger i Gagnefs kommun i Dalarna, söder om Djurås och är den sista utposten längs Västerdalälven innan den möter Österdalälven och bildar Dalälven. Andra byar som ligger i anslutning till Bodarna är Arvslindan i öst och Björka i väst. På andra sidan Västerdalälven ligger Svedjan. Söder om Bodarna finns mestadels skog, men även fäbodar som en gång varit knutna till byn.

Känd för midsommarfirandet

Fram till mitten av 1900-talet var Bodarna i hög grad självförsörjande och en utpräglad jordbruksbygd. Fortfarande bedrivs jordbruk, men nu professionellt och inte för självförsörjning. Byn är känd för sitt midsommarfirande, som av tradition hålls på midsommardagen.

Hette bodarne

Första mantalsskrivningen är från 1726. På den tiden hette byn dock Bodarne, ett namn som kommer från en samling bodar som stod vid Västerdalälvens strand. Nuvarande namnet Bodarna kom till när Kungliga lantmäteristyrelsen 1967 beslutade byta ut e mot a. Om bakgrunden står att ”(…)rikets allmänna kartverk anhållit, att styrelsen måtte fastställa formen och stavningen för namnen på ett antal jordregisterenheter i Kopparbergs län(…)”. Samma sak gjordes med andra Bodarne i landet. Bland annat i Bjursås.

Myrheden egen ort?

Folkmängden uppgick till 106 personer i Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste mätning (2010). Storleken är 27 hektar. SCB räknar Myrheden, en del av Bodarna, som en egen ort. På Myrheden, som är 22 hektar stor, bodde vid slutet av 2010 86 personer. Bodarnas egentliga folkmängd var alltså 192 personer, vilket innebär att den är en småort – inte en by. Gränsen går vid 199 personer.

Byns historia

Se filmer från Bodarna på vår egna YouTube-kanal.