Bodarna

När Erik Forslund kom till Bodarna

En ny artikel har lagts till i den historiska sektionen. Det är Erik Forslund, medarbetare på denna hemsida fram till sin död 25/7-2010, som jämför nutid och dåtid.

Den här artikeln är den sista längre artikel som skrevs av min morfar Erik för den här sidans räkning. Han hade blivit sämre, och jag ville ta till vara det han brukade berätta om byn i äldre tider.

Morfar hade ett utifrånperspektiv när han kom som fosterbarn, och han lade märke till sådant som andra tog för givet. Jag bad honom att skriva en artikel om hur det såg ut när han kom till byn 1931. Vilket han också gjorde. Artikeln hittar ni genom att klicka här, eller går in i menyn Historisk sektion.

Det finns fortfarande textmaterial kvar från morfar Erik, och det kommer att dyka upp här på sidan framöver.