Bodarna

Konstruktivt årsmöte

Det var en bra och konstruktiv stämning på bystugeföreningens årsmöte som hölls på söndagskvällen. Några roller kvarstår att tillsätta, men det såg betydligt bättre ut än 2012.

De roller som saknas är en-två uthyrningsansvariga för en tid av tre-fyra månader var. Den eller de som är intresserade kan kontakta styrelsen eller Agneta Finn.

Festkommittén består i dag av endast två personer. På egen begäran får kommittén fria händer att plocka in fler medlemmar efter eget tycke och behov.

Valberedningen har gjort ett bra arbete och, trots att det fortfarande är motigt med nyrekryteringar, andades det här årsmötet hopp och livskraft. En del intressanta och kreativa idéer kom fram. Bland annat byföreningen som en medlemsorganisation med årsavgift. Innan mötet avslutades manades till eftertanke kring detta, med ett outtalat löfte om att återkomma i frågan. Vad tycker du som läser detta? Tyck gärna till med en kommentar, i Facebook-gruppen eller till lämplig person ute på byn.

Från och med i maj kommer vi att köra återkommande fixardagar. Det finns åtgärder som väntar på att utföras, som målning av bystugan, röjning kring smedjan och kölnan med mera.

 

Till sist: Ett stort tack till alla som kom på mötet från informationsansvarig/sekreterare i styrelsen, som gillade att se den positiva kraften i byn. Nu ser vi till att behålla det här drivet!