Bodarna

Inte livets träd, men väl kärlekens

I Boan mår till och med träden bra. Se här ett bevis på den saken – en lönn med hjärtformad krona.

Trädet, som iakttogs av Lennart Finn, står bakom Hultblads ut mot Erks åker.