Bodarna

Historisk uppdatering

Hemsidan har fyllts på med lite nytt historiskt material. Dels har flera bildgallerier tillkommit, och dels har en ny artikel om skvaltkvarnar och hyttverksamhet publicerats.

Bilderna finns i det nyskapade albumet för historiska bilder, som du hittar i menyn under Historisk sektion – eller genom att klicka här. Hemsideredaktionen vill framföra ett stort tack till Nils Roos som har skannat in alla dessa bilder, och godkänt att de får publiceras här på hemsidan. Känner ni till något om personerna på bilderna? Ta gärna kontakt och berätta.

Artikeln om skvaltkvarnar, skriven av Dan Forslund, hittar du också i menyn under Historisk sektion – eller genom att klicka här. Även för denna publicering finns det någon att tacka: Maria Lannerbro Norell på Dalarnas Museum, som har hjälpt till att informera om hyttverksamhet och tipsat om suveräna Fornsök.

Det historiska arbetet fortgår. Under hösten är förhoppningen att försöka få till en andra träff med historieintresserade. Det kommer även att publiceras en text om legenden om Rävholn, som kommer att bli det sista bidraget till hemsidan från Erik Forslund (som gick bort 2010).