Bodarna

Gammla filmer nr 7

Fest och dans i gamla bystugan. Kan utlova att nuvarande ordförande i föreningen och Fix Erik tar sig en svängom.

Fest gamla bystugan 28/10 1989 Dokumenterat av Carl-Einar Mätare