Bodarna

Gammla filmer Nr 3

Bygge bystuga, grävarbete avlopp och grund.Vem är det som står i gropen?

Bygge bystuga, grävarbete avlopp och grund Dokumenterat av Carl-Einar Mätare