Bodarna

Gamla filmer Nr 12

tt trevligt och populärt sätt att finansiera bygget av nya bystugan och skapa gemenskap var Tipspromenaderna.

Tipspromenad gamlabystugan 8/4 1990 Dokumenterat av Carl-Einar Mätare