Bodarna

Framtidsmöte på gång

Onsdagen den 25 april är det dags att träffas i bystugan och lösa två problem. 1) Behovet av stugvärd och 2) Brist på manskap i midsommarkommittén.

För att byn ska kunna fortsätta att fungera lika bra som nu behöver vi se till så att de två viktigaste delarna av verksamheten är bemannade. Utan stugvärd kan vi inte hyra ut bystugan, och utan en organisation kan vi inte ordna midsommar.

Delar av stugvärdsproblematiken finns det redan ett förslag till  lösning på, vilket ni kommer att få höra mer om på mötet. Midsommarkommittén behövs det förstärkning i. Två till tre nya medlemmar är det som krävs för att organisationen ska fungera och midsommarfirande kunna arrangeras även i år.

Det är flera andra saker på gång i byn. Dem kommer ni att få veta mer om framöver. Dels här på hemsidan, men även via en ny idé kallad Bo’nytt som är en bytidning (med bara en sida – till att börja med). Den ska se till så att även de bybor som inte är datorvana kan hålla sig uppdaterade. Kom gärna med önskemål och idéer kring tidningen.