Bodarna

Extra vägmöte

Kallelse till extra stämma i Bodarnas vägförening den 1 maj kl 12.00 på dansbanan vid festplatsen. Vid stämman ska ändring av stadgarna behandlas. Styrelsens förslag är att kallelse till stämma ska ske genom personlig kallelse till medlemmar med annan postadress än Bodarna. I gällande stadgar anges att kallelsen skall ske per post.

Välkomna
Styrelsen