Bodarna

Byamöte

Snart är det dags för årsmöte i bystugan.
Här kan ni läsa igenom dokumenten.
Viktigt att närvara eftersom ändring av stadgar behöver beslut.
Om man inte kan närvara så kan man lämna in en fullmakt.

FULLMAKT jag godkänner

Förslag dagordning möte ändring stadgar 22-3 2020

Förslag dagordning årsmöte 2020

Kallelse till årsmöten 2020

Stadgar för Bodarnas bystugeförening förslag ver3

Verksamheten i Bodarnas bystugeförening 2020

Verksamhetsberättelsen 2019