Bodarna

Bystugeföreningen

Bodarnas bystugeförening

Här hittar du information från Bodarnas bystugeförening och vägföreningen.

Information från bystugeföreningen

Protokoll & Kallelser

Läs aktuella protokoll och kallelser till de möten som rör Bodarna.

Bylotteriet

Skaffa dig en bylott och vinn!

Byns minnesfond

Till våra bybor.

KONTAKTA BYSTUGEFÖRENINGEN​

Ordförande

Pia Peters
073-592 19 58

Bokning av bystugan

Stugvärd
070-62 24 401

Bodarnas bystugeföreningen är en ideell förening som drivs av engagerade bybor.

Frågor eller funderingar gällande bystugeföreningen, vänligen kontakta ordförande. 

Frågor eller funderingar gällande bystugan, vänligen kontakta stugvärd.

Byns minnesfond

Vi har en minnesfond i Bodarnas bystugeförening, för att uppvakta jubilarer och minnas personer som har lämnat oss.
Kontakta ordförande, Pia Peters, vid frågor eller gåvor.

Information från vägföreningen

KONTAKTA VÄGFÖRENINGEN

Ordförande

Thomas Eriksson
070-694 40 11

Vägfrågor

Hasse Erks
070-664 58 32

Vägföreningen har hand om underhållet av vägarna i byn, som exempelvis snöröjning och hyvling.

Frågor eller funderingar gällande väghållningen, vänligen kontakta Hasse Erks.

Aktuellt från vägföreningen

Vägföreningen har ansvaret för skötseln av vägarna i Boan. På styrelsens uppdrag plogas och sandas vägarna i byn när behov finns. Styrelsen kontaktar utföraren när en åtgärd behöver göras. Åtgärderna görs normalt på kvällarna eftersom den som gör jobbet har andra uppdrag under dagtid. Utföraren arbetar också åt andra byar varför det kan variera när vi kommer i turordningen. Det är nödvändigt att flera byar ger uppdrag för att göra det möjligt för utföraren att ha den utrustning som krävs för en effektiv verksamhet.

Styrelsen anser att uppdraget genomförs på ett mycket bra sätt utifrån de förutsättningar vi ger.

Hoppas ni har förståelse för att vägföreningen inte kan få vägarna plogade eller sandade direkt utan normalt får vänta till kvällen innan vägarna kan åtgärdas. Det är den standard som är möjlig i en liten by som vår.

Information om hur vägarna sköts på sommaren.

Skicka gärna ett bidrag till Bodarnas bystugeförening.

Swishnumret är 123-236 00 48