Bodarna

Årsmötet 2010

Årsmötet 2010 beslutade enhälligt att ändra åldergränsen för att hyra bystugan till 25. Dessutom ska hyreskontrakt tas fram.

Årsmötet bjöd inte på några heta diskussioner. Kring åldersgränsfrågan var det inga protester. En längre diskussion pågick istället gällande ett evenemang som kommer att anordnas under sensommaren av en utomstående part, där byn är tillfrågad att hjälpa till. Mer om det senare.

Ordförande Lennart Finn omvaldes, liksom en stor del av övriga ansvariga. Flest nya ansikten var det i midsommarkommittén.

Webbredaktionen berättade kort om att hemsidan fått en ansiktslyftning, och nu är enklare att utrusta med flera funktioner. Redaktionen nämnde också att de bybor som vill ha ut information – om allt ifrån bortsprungna katter till evenemang – kan maila sina texter så läggs de ut.

Under övriga frågor diskuterades bortrensning av sly, sand vid badplats och pingisbord i bystugan. Pingisbordsfrågan bordlades för styrelsen att ta upp senare.