Gammla filmer Nr9


Isolering, eldragning mm i Bystugan.

Bygge bystuga, Isolering väggar och golv 12/12 1989 Dokumenterat av Carl-Einar Mätare