Gammla filmer nr 5


Grundbygge och stomresning av Bystugan.

Bygge bystuga, Grund och stomresning 23/9 1989 Dokumenterat av Carl-Einar Mätare.