Ängens Blommor


Föreläsning av Leksands kommunekolog Åsa Rylander i Bodarnas Bystuga onsdag 20/3 kl.18.00
Fritt inträde, kollekt till Leksands Naturvårdsfond.
Fikaförsäljning.
Välkomna!
Bodarnas Bystugeförening