Bydokumentationen är i full gång


Det historiska arbetet med bydokumentation fortgår. Kartor och foton blir två fokusområden framöver.

Hittills har gruppen haft en inledande träff och hört om hur arbete med bydokumentation bedrivs, samt tittat på foto och kartor.
Framöver kommer deltagarna att dela in sig i grupper, där den ena jobbar med kartor och den andra med foton.
Intresserad av att vara med? Nästa möte med gruppen blir den 28 februari klockan 15, i bystugan.


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.