Bra uppslutning på fibermötet


Det var en god uppslutning på fiberträffen, som hölls förra veckan. Ett 20-tal personer deltog och diskuterade hur vi kan komma vidare med arbetet.

Dan Forslund sammankallade till mötet, vars syfte var att skapa en kommunikation kring bredband via fiber och åtgärder att vidta. Här är ett kort referat för den som inte var med.

1) Som första punkt bedömdes åtminstone 50 procent av invånarna i byn vara intresserad av att få bredband via fiber. Det handlar om cirka 50 hushåll, men kan vara lågt räknat. Anledningarna är att ADSL och/eller mobilt bredband, nuvarande lösningar, inte räcker till. Endera är det för låg hastighet, eller så är det för liten ”pott”, dvs hur mycket man får surfa per månad (det berör mobilt bredband). ADSL-stationerna kommer dessutom att avvecklas inom några år, och fiber bedömdes av mötesdeltagarna som den mest realistiska lösningen.

2) Vilka olika leverantörer som finns berördes. En av mötesdeltagarna gjorde en viktig poäng: det finns två olika typer av leverantörer i sammanhanget – de som bidrar med infrastruktur/gräver ner kabel till hushållen, och de som erbjuder abonnemang för bredband, telefoni och TV via fiber. Leverans av infrastruktur är det vi primärt behöver. De aktörer mötet nämnde är Dala Energi, Telia och IP Only.

3) Hur går vi vidare? Mötet bestämde att kontakt ska tas med Dala Energi, Telia och kommunens bredbandskoordinator. Till dessa ska vi nämna den uppskattade kundbasen, det vill säga halva byn grovt uppskattat.

4) Tomas Jansson skapade en kontaktlista från deltagarna på mötet, som nu finns i digital form. Om du som läser det här är intresserad av att vara med i kommunikationen kring fiber, hör av dig till info@bodarne.se med namn, telefonnummer och mail så lägger vi in dig. Sprid gärna informationen vidare till andra i byn som kan tänkas vara intresserade.

5) Det är inte alla som vet vad fiber innebär, eller vad det ska användas till. Därför kommer informationsansvarige i byn (jag som skriver detta – hej hej) att sätta upp anslag eller lägga lappar i postlådorna med information om fiber, samt möjlighet att anmäla intresse till den kontaktlista som har upprättats. På det sättet får vi ett reellt underlag med intressenter, som kan användas för att locka hit utförare.


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.