Renare disk i bystugan


Den gamla trotjänaren till diskmaskin har gjort sitt i bystugan. Under styrelsemöte på måndagskvällen beslutades att köpa in en ny, piggare, förmåga.

Nuvarande diskmaskin har skött sig ända sedan bystugan invigdes 1991. Lagom till den nått myndig ålder har den börjat ge otillfredställande diskresultat, och det har påtalats önskemål om att byta ut den. Nu finns det också beslut taget om ”pension”.

Kassör Agneta Finn fick i uppdrag att jämföra de förslag styrelsen fått på ”arvtagare”. Förslagen visade sig vid en första bedömning vara svåra att skilja från varandra, varför en noggrannare jämförelse ska göras. Styrelsen kommer att ta beslut i frågan senare. Fortsättning följer här på hemsidan.

Under mötet informerade kassören om att augustievenemangen, mettävling och kubb/tipspromenadsdag, båda gått med vinst.


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.