Perspektiv på resor över älven


Nu går det åter att ta bilen över ”broa” i Åkerängsta. De två veckor den varit avstängd har gett en liten inblick i hur beroende vi är av kontakt med omvärlden.

I sammanhanget kan det vara intressant att läsa artikeln om Åkerängsta färjor, som ligger i den historiska sektionen på hemsidan. Fundera på hur det var att leva helt utan bro och, dessförinnan, utan färja!

Världen har blivit större och mindre på samma gång.


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.