Styrelsemöte 8 juli


Ett möte har hållits med styrelsen och midsommarkommittén för att utvärdera midsommarfirandet och all administration runt.

Det allmänna intrycket var att alla var nöjda med tillställningen. Vi har dels fått beröm från folk i byn, men också folk utifrån. Filmen som publicerades på hemsidan har fått kommentarer så långt ifrån som USA. Vädret var över förväntan och humöret på topp.

Några punkter som är i behov av utveckling är att tåget börjar bli lite glest. Det behövs fler som är villiga att gå med. Det behövs också fler som kan hjälpa till med lövning av stång.

Evenemanget tog slut ganska tidigt, men det behöver inte vara en nackdel. Eventuellt att man kan tänka sig att utöka med fler aktiviteter för att hålla kvar folk lite längre.

Till sist ville styrelsen passa på att tacka alla duktiga funktionärer, från talangfulla spelmän och spralliga lekledare till stångresare och försäljare. Det är roligt att engagera sig i byn!


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.