vägföreningen


Kallelse till årsmöte(n)

Kallelse till Årsmöte

Bodarnas vägförening kallar härmed till ordinarie årsmöte 2011

Mötet hålls i Bodarnas bystuga söndagen den 27/3 -2011 Kl. 1800

Mötet kommer att behandla punkter enligt stadgar samt fastställa debiteringsunderlag för 2011

Invändningar på underlaget skall vara styrelsen tillhanda skriftligt senast 3 dagar före årsmötet eller anmälas personligen på mötet. Underlaget finns att läsa under ”Endast bybor” här på hemsidan. Den som inte vet lösenordet kan kontakta Danne.

Efter mötet bjuds det på fika. Därefter följer årsmöte för byföreningen.

Hjärtligt välkomna till mötet

Styrelsen (och Danne, som har gjort några små inflikningar i texten)