personalbrist


Midsommarkommittén behöver din hjälp

Midsommar i Boan närmar sig med stormsteg. Den blott två personer starka midsommarkommittén, bestående av Agneta Finn och Thomas Eriksson, behöver nu er hjälp. I samma veva publiceras andra utgåvan av Bo’nytt.

Nu gäller det för den minimala kommittén att bemanna de olika arbetsuppgifter som behövs för ett lyckat firande. Det är viktigt att så många som möjligt ställer upp och hjälper till med arrangemanget. Du som känner att du gärna skulle vilja hjälpa till, genom att gå med i kommittén eller genom att ta ett pass, ta med dig någon du trivs ihop med och anmäl er.

Det behövs också priser till det populära lotteriet. De som har lämpliga priser kan lämna dessa till Agneta Finn, Täktåkersvägen 10, eller Thomas Eriksson, Roos gattu 8. Mottages tacksamt.

Responsen på Bo’nytt var positiv. Dock fick vi in lite klagomål på att det var för små bokstäver. Det har åtgärdats denna gång. Hör av er om ni vill ha texten ännu större.

Bo’Nytt #2 bifogas här