lägesrapporter


Bästa midsommar på fem år

Årets midsommarfirande är det mest lyckade på fem år. Åtminstone om man tänker intäktsmässigt.

Midsommarfirandet var lyckat på många andra sätt. Dock är det fortfarande svårt att engagera folk till att hjälpa till. Ett exempel är lövningen av stången, som lockade väldigt få personer.

Det hela framkom under det styrelsemöte som hölls under torsdagskvällen. Under mötet deltog tre fjärdedelar av festkommittén, som berättade hur årets hittills avverkade evenemang avlöpt.

Sista april var det minst lyckade evenemanget ekonomiskt, men i gengäld fick festkommittén beröm av bybor som hade trevligt.

Västerdalsstämman i augusti visade sig vara en riktig hit. Arrangörerna är mycket nöjda med vår fina festplats som arena för det hela. Framöver ska ett möte hållas, där byn och arrangörerna ska träffas och utvärdera vad som var bra och vad som kan bli bättre. Ja, det finns viss att det blir en repris.

Under mötet togs två övriga frågor upp: den första gällde innertaket på bystugans veranda, som ansatts av mögel. Åtgärd ska vidtas snarast, beslutades. Den andra gällde mettävlingen, som gick bra i år. Frågan är om vi i byn vill låta tävlingen växa, eller om den ska fortsätta i nuvarande regi.

Apropå det mögliga taket diskuterades även annat som behöver göras i byn. Förslaget om en fixardag/fixarhelg under våren kom upp. Tanken är att ett gäng arbetssugna personer delar upp sig och gör diverse sysslor tillsammans. Under dagen serveras mat i bystugan. Förslaget kommer att tas upp på nästa årsmöte.