bymöten


Uppfriskande idédag

Vi tog oss en timme och diskuterade idéer på byarrangemang. Och lämnade bystugan med idéer för betydligt mer än ett års arrangemang.

12-15 personer dök upp i bystugan i lördags. Kanske var det ett möte med positiva förtecken som lockade, kanske var det Pias goda tårtor som ”drog”. Troligen rörde det sig om både och.

En del av gänget kom en timme tidigare och löste Melodikrysset ihop. Därefter vankades det tårta, kaffe och idéer. Den korta tidsrymden för mötet, en timme, visade sig vara en bra plan. Fokus på idéer, och en obarmhärtig men snäll respons på runtikringprat, blev resultatet.

Hur många idéer på arrangemang vi skrev ner? 14 stycken. Och då verkade sällskapet ha mer som sjöd innanför respektive pannben.

Idéerna vill vi ju inte gå ut med offentligt, men hör av er om ni vill ta del av dem. Gäller endast er som hör till byn, förstås.

Melodikryssarna

Melodikryssarna. Foto: Tomas Jansson

 


Referat av styrelsemöte

Här följer en kort rapport från tisdagskvällens styrelsemöte:

Styrelsemöte 20:e september 2011

Styrelsen har haft ett möte och avverkat en mängd frågor över en kopp kaffe och munk. En fixardag med upprustning av byns allmänna ytor har spikats helgen 11-12 maj. Händiga, arbetssamma och övriga är välkomna att anmäla intresse. Närmare detaljer diskuteras på årsmötet i slutet av mars. Några inköp för att rusta upp bystugan har diskuterats och ansvariga för undersökning av priser har utsetts. Nya vitvaror, ny golvmatta och lite ny utrustning i köket behöver uppdateras. Golvet  är i skriande behov av polering. En projektor att koppla till datorer skall införskaffas efter många förfrågningar från hyresgäster i bystugan.

Nya riktlinjer för hur stugvärd skall organiseras har tagits fram som förslag till årsmötet.

 Johan Olsson
Styrelseledamot


Kallelse till årsmöte(n)

Kallelse till Årsmöte

Bodarnas vägförening kallar härmed till ordinarie årsmöte 2011

Mötet hålls i Bodarnas bystuga söndagen den 27/3 -2011 Kl. 1800

Mötet kommer att behandla punkter enligt stadgar samt fastställa debiteringsunderlag för 2011

Invändningar på underlaget skall vara styrelsen tillhanda skriftligt senast 3 dagar före årsmötet eller anmälas personligen på mötet. Underlaget finns att läsa under ”Endast bybor” här på hemsidan. Den som inte vet lösenordet kan kontakta Danne.

Efter mötet bjuds det på fika. Därefter följer årsmöte för byföreningen.

Hjärtligt välkomna till mötet

Styrelsen (och Danne, som har gjort några små inflikningar i texten)


Bästa midsommar på fem år

Årets midsommarfirande är det mest lyckade på fem år. Åtminstone om man tänker intäktsmässigt.

Midsommarfirandet var lyckat på många andra sätt. Dock är det fortfarande svårt att engagera folk till att hjälpa till. Ett exempel är lövningen av stången, som lockade väldigt få personer.

Det hela framkom under det styrelsemöte som hölls under torsdagskvällen. Under mötet deltog tre fjärdedelar av festkommittén, som berättade hur årets hittills avverkade evenemang avlöpt.

Sista april var det minst lyckade evenemanget ekonomiskt, men i gengäld fick festkommittén beröm av bybor som hade trevligt.

Västerdalsstämman i augusti visade sig vara en riktig hit. Arrangörerna är mycket nöjda med vår fina festplats som arena för det hela. Framöver ska ett möte hållas, där byn och arrangörerna ska träffas och utvärdera vad som var bra och vad som kan bli bättre. Ja, det finns viss att det blir en repris.

Under mötet togs två övriga frågor upp: den första gällde innertaket på bystugans veranda, som ansatts av mögel. Åtgärd ska vidtas snarast, beslutades. Den andra gällde mettävlingen, som gick bra i år. Frågan är om vi i byn vill låta tävlingen växa, eller om den ska fortsätta i nuvarande regi.

Apropå det mögliga taket diskuterades även annat som behöver göras i byn. Förslaget om en fixardag/fixarhelg under våren kom upp. Tanken är att ett gäng arbetssugna personer delar upp sig och gör diverse sysslor tillsammans. Under dagen serveras mat i bystugan. Förslaget kommer att tas upp på nästa årsmöte.


Årsmötet 2010

Årsmötet 2010 beslutade enhälligt att ändra åldergränsen för att hyra bystugan till 25. Dessutom ska hyreskontrakt tas fram.

Årsmötet bjöd inte på några heta diskussioner. Kring åldersgränsfrågan var det inga protester. En längre diskussion pågick istället gällande ett evenemang som kommer att anordnas under sensommaren av en utomstående part, där byn är tillfrågad att hjälpa till. Mer om det senare.

Ordförande Lennart Finn omvaldes, liksom en stor del av övriga ansvariga. Flest nya ansikten var det i midsommarkommittén.

Webbredaktionen berättade kort om att hemsidan fått en ansiktslyftning, och nu är enklare att utrusta med flera funktioner. Redaktionen nämnde också att de bybor som vill ha ut information – om allt ifrån bortsprungna katter till evenemang – kan maila sina texter så läggs de ut.

Under övriga frågor diskuterades bortrensning av sly, sand vid badplats och pingisbord i bystugan. Pingisbordsfrågan bordlades för styrelsen att ta upp senare.


Styrelsemöte inför årsmötet

25 år för att få hyra bystugan? Åldersgräns för hyresgäster var den hetaste frågan när styrelsen i bystugeföreningen sammanträdde på torsdagskvällen.

Med anledning av störningar i samband med ett par av de senaste veckornas uthyrningar av bystugan har det blivit aktuellt med ett förslag om åldergräns. Störningarna har enligt uppgifter från ansvariga bestått av fylla, bristande städning och klåfingrighet med bystugans värmesystem.
Fingrande på jordvärmepumpen resulterade i att det var 12 grader varmt i bystugan som värst. Vid de nämnda tillfällena var hyresgästerna i äldre tonåren, varför en 25-årsgräns kommer att föreslås på årsmötet den 28:e mars.

Ja-sidan vann
Under styrelsesammanträdet vägdes skäl för och emot en åldersgräns på 25. Dock vann ja-sidan ganska klart, åtminstone till mängden argument sett. Här är några av argumenten för en 25-årsgräns som fördes fram:

  • Bäsna bystuga hyrs ut med en 25-årsgräns, och det är bra om Bodarna har lika.
  • Även om 18-åringar är myndiga har de inte lika lätt att kontrollera en situation där ”objudna gäster” dyker upp.
  • Risken för skadegörelse och liknande bör minskas med åldersgräns.
  • Det är inte åldersgränsen i sig, utan signalen att byn inte tolererar situationen som ger verkan.

Motargumentet som fördes fram är att dåligt omdöme inte är ålderbundet – grupptrycket är detsamma även för en 25-åringar, och även äldre kan bete sig illa.

Införande av hyreskontrakt
Styrelsen föreslår till årsmötet att en 25-årsgräns bör införas för hyrande av bystugan. Diskussionen väntas fortsätta på mötet. En relaterad fråga som kommer att tas upp är införandet av ett hyreskontrakt, något som inte används i dag. Genom att hyresgäster skriver på kontrakt slipper byn ansvar vid eventuella skador på bystugan som kan ske när den är uthyrd. Under styrelsemötet påpekades dock att någon form av undantag måste göras för återkommande hyresgäster, för att slippa överdriven byråkrati och extraarbete.

Barnsäkert kök
Under mötet diskuterades även hur köket kan göras barnsäkert. I dag finns inga spärrar som hindrar barn från att komma åt frätande vätskor som diskmedel till maskinen. En styrelseledamot fick uppdraget att inhandla säkerhetsspärrar.
Kassören höll en kort information om det ekonomiska läget. Glädjande nog har bystugeföreningen gått plus, trots att en större investering i form av en diskmaskin gjorts under den gångna året. Den som är nyfiken på detaljer kring ekonomin gör rätt i att besöka årsmötet den 28:e mars. Dagordning kommer att dyka upp här på hemsidan.
I övrigt gick underlaget till årsmötet igenom som brukligt. Ordföranden tog dock några minuter för att förklara vikten av att hela styrelsen inte byts ut samtidigt, apropå ettårsförtroenden kontra två år – annars blir det väldigt svårt att få struktur igen, och även att rekrytera nya krafter.


Styrelsemöte 8 juli

Ett möte har hållits med styrelsen och midsommarkommittén för att utvärdera midsommarfirandet och all administration runt.

Det allmänna intrycket var att alla var nöjda med tillställningen. Vi har dels fått beröm från folk i byn, men också folk utifrån. Filmen som publicerades på hemsidan har fått kommentarer så långt ifrån som USA. Vädret var över förväntan och humöret på topp.

Några punkter som är i behov av utveckling är att tåget börjar bli lite glest. Det behövs fler som är villiga att gå med. Det behövs också fler som kan hjälpa till med lövning av stång.

Evenemanget tog slut ganska tidigt, men det behöver inte vara en nackdel. Eventuellt att man kan tänka sig att utöka med fler aktiviteter för att hålla kvar folk lite längre.

Till sist ville styrelsen passa på att tacka alla duktiga funktionärer, från talangfulla spelmän och spralliga lekledare till stångresare och försäljare. Det är roligt att engagera sig i byn!


Referat av ett kreativt möte

Här följer det utlovade referatet av onsdagens kreativa möte.

Mellan 30 och 40 personer kom till mötet, som inleddes strax efter klockan 19. Stämningen var bra och besökarna verkade nöjda med utfallet av kvällen.

Första punkten för dagen var sista april, där fyrverkerier behövde diskuteras. Styrelsens förslag om ljudlösa fyrverkerier röstades enhälligt igenom. Till såväl fyrbenta som tvåbenta varelsers lättnad, kan man tänka.

Lars ”Late” Granqvist har varit i kontakt med fyrverkeriexpertis, och berättade kort om vad ljudlöst fyrverkeri innebär: ”på sin höjd en puff när raketen åker iväg, men inga smällar eller tjut”. En fråga om pris kom upp, och Late berättade att det är samma som för de högljudda pjäserna.

När det gäller finansiering bestämde mötet att befria byns ungdomar från insamling av pengar till fyrverkerier. Istället ska en speciell fyrverkeri-kollekt tas upp på sista april.

Majbrasan kommer i år att tändas senare, en åsikt som funnits sedan förra året. Det för att det fortfarande ska finnas brasa kvar när skymningen infinner sig. Runt halv nio hördes som förslag, varpå en hel del nickande huvuden syntes.

Mötessekreterare Peters och ordförande Finn.

Mötessekreterare Peters och ordförande Finn.

Fasta positioner”

Nästa punkt på mötet var midsommar. Först och främst bestämdes att arrangemanget blir av även i år. Midsommarkommittén har förklarat att de senaste åren varit tunga att organisera. Anledningen har varit att få personer skött organiserandet.

En medlem i midsommarkommittén lade fram ett förslag som innebär att de som hjälper till har ”fasta” positioner från år till år. Den som tar åt sig att stå i, exempelvis, björnlotteriet kommer alltså att göra det året därpå också, om han eller hon inte avsäger sig uppdraget. När det gäller avsägandet har varje person ett ansvar för att fixa en efterträdare. Samma sak gäller även när någon ska resa bort. På det sättet ska kommittén kunna fokusera på evenemanget.

Mötet gillade förslaget. En åsikt kom även upp om att ha delansvariga personer, dit folk kan höra av sig om de vill hjälpa till. Även det för att avlasta kommittén.

De två omtyckta lekledarna avgår efter tio års trogen tjänst. Det diskuterades efterträdare under mötet, och det finns några förslag. Fortsättning följer på den fronten.

Några av mötesdeltagarna i djup koncentration.

Några av mötesdeltagarna i djup koncentration.

Förstärkt festkommitté vid behov

Mettävling och Lucia röstades också igenom som evenemang att se fram emot under året. I samband med det diskuterades festkommittén och dess arbetsbörda. Ett förslag att utöka kommittén i storlek lades fram. Då föreslog en medlem i festkommittén istället att kommittén kan begära ”förstärkning” vid behov.

En underlättande åtgärd, som kan utnyttjas vid just sådana förstärkningar, pågick under kvällen. En namnlista cirkulerade, där frivilliga fick skriva upp sig om de vill kunna kallas in vid behov.

Fika - en kreativitetsfrämjande åtgärd.

Fika - en kreativitetsfrämjande åtgärd.

Kubb och pub bland förslagen

Under mötet beslutades att en person boende på Lillsvängen får fria händer att tillverka nya skyltar till lott-, godis- och korvstånd. Även den slitna vägvisaren mot bystugan ska få en fräschare ersättare.

Sist diskuterades andra förslag på aktiviteter under året. De som fick godkänt var:

Sommarfest, kubbturnering, pubafton och tipspromenad. Även förslaget danskvällar mötte positiva reaktioner.

En festkommitté-veteran påpekade att för många aktiviteter kan få lågt deltagande som resultat. Istället föreslogs att flera aktiviteter slås ihop, till större evenemang. Exempelvis kan kubbturnering och sommarfest hållas samma dag.