årsmöte


Välkommen till byns två årsmöten

Ni som bor i Bodarna!

Välkommen till byns två årsmöten

Plats: Bystugan.
När: Söndagen den 11/3

Bystugeföreningen årsmöte kl.15.30.

Vägföreningen årsmöte kl.17.00.

Vi bjuder på fika mellan mötena.

Handlingar till Bystugeföreningens möte kan fås i förväg (27/2) från Pia (073-592 1958) för den som är intresserad. Verksamhetsberättelsen delas ut i postlådorna, men kan även läsas här. Här kan du hitta kallelsen.

Välkomna! /Styrelserna


Kallelse till årsmöten 2017

Söndagen den 12/3 hålls årsmöten för byns föreningar.

Plats: Bystugan.

Bystugeföreningen årsmöte kl.15.30.

Fika serveras mellan mötena av Vägföreningen.

Vägföreningen årsmöte kl.17.00.

Handlingar till bystugeföreningens möte kan fås i förväg (28/2) från Pia (073-592 1958) för den som är intresserad.

Verksamhetsberättelsen för 2016 finns att läsa här
Välkomna! /Styrelserna


Kort referat från årsmötet 2015

Vägföreningen och bystugeföreningens möten hölls under söndagskvällen.

En plats i festkommittén fylldes inte, men i övrigt såg det bra ut med rekryteringen till bystugeföreningen.

Mötet flöt på bra, och den enda fråga som blev någorlunda långvarig handlade om framtiden och hur ekonomin ska fungera. Styrelsen tog med sig en fråga om medlemsavgift, och möte gav dem i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Styrelsen passade på att uppmärksamma några eldsjälar som har visat prov på stort engagemang för byns bästa: ”Hustomtarna” Evert Björk, Jan-Ove Fix och Bengt Peters, mångsysslerskorna Eva Forslund och Inger Olsson, och midsommarveteranen Tomas Eriksson belönades med en halv lott var i byns lotteri.

Upprättandet av en minnes- och högtidsfond diskuterades. Pengar är tänkta att kunna sättas in till byn för att hedra personer i byn vid jubileum eller bortgång. Information om kontonummer kommer att läggas ut här på hemsidan och publiceras i byns informationsbroschyr.


Konstruktivt årsmöte

Det var en bra och konstruktiv stämning på bystugeföreningens årsmöte som hölls på söndagskvällen. Några roller kvarstår att tillsätta, men det såg betydligt bättre ut än 2012.

De roller som saknas är en-två uthyrningsansvariga för en tid av tre-fyra månader var. Den eller de som är intresserade kan kontakta styrelsen eller Agneta Finn.

Festkommittén består i dag av endast två personer. På egen begäran får kommittén fria händer att plocka in fler medlemmar efter eget tycke och behov.

Valberedningen har gjort ett bra arbete och, trots att det fortfarande är motigt med nyrekryteringar, andades det här årsmötet hopp och livskraft. En del intressanta och kreativa idéer kom fram. Bland annat byföreningen som en medlemsorganisation med årsavgift. Innan mötet avslutades manades till eftertanke kring detta, med ett outtalat löfte om att återkomma i frågan. Vad tycker du som läser detta? Tyck gärna till med en kommentar, i Facebook-gruppen eller till lämplig person ute på byn.

Från och med i maj kommer vi att köra återkommande fixardagar. Det finns åtgärder som väntar på att utföras, som målning av bystugan, röjning kring smedjan och kölnan med mera.

 

Till sist: Ett stort tack till alla som kom på mötet från informationsansvarig/sekreterare i styrelsen, som gillade att se den positiva kraften i byn. Nu ser vi till att behålla det här drivet!

 

 


Årsmöten och fiberdiskussion

Nu var det längesedan vi skrev något här på hemsidan. Men här kommer lite nyheter.

Söndag 24/3 är det årsmöten för vägföreningen och bystugeföreningen. Vägföreningen kör igång klockan 17 och bystugeföreningen klockan 18. Vi håller till i bystugan i vanlig ordning.

Tisdag 2/4  kommer Dala Energi och berättar om möjligheten att få bredband via fiber till byn. Sedan tidigare är det 10-15 hushåll som visat intresse. Det krävs att vi kommer upp i ett visst antal som tackar ja. Den som går på mötet binder självklart inte upp sig till något – vi är många som är nyfikna, men vill veta mer. Mötet börjar klockan 19, och platsen är bystugan.

I korta drag innebär fiberbredband:

  • Internetanslutningen kommer in i huset via en speciell kabel, istället för via telefonjacket.
  • Hastigheten är högre, och det blir enklare att hämta och skicka stora datafiler.
  • Det går att använda fiberbredbandet till annat än ”bara” dator. Även telefoni och TV kommer in den här vägen.

Om ni vill diskutera fiber på årsmötet kan vi ta upp det under övriga frågor.

 


Årsmötet 2012

Årsmötet 2012 var snabbt avklarat. Några oenigheter var det inte tal om. Ändå var det några frågor som upptog lite mera tid än andra.

Skadorna på dansbanan efter blåsvädret beslutades det att invänta skadereglerares syn på. Det är några plåtar som tagit stryk, och en del annat som skadats.

Bystugan stod i fokus i flera frågor. Dels när det gällde det fortfarande aktuella problemet med att besätta stugvärdsvakansen, men även städningen – vars rutiner inte alltid fungerar. Den sistnämnda frågan resulterade i ett beslut att vi bybor får ta oss i kragarna.

Mötets medlemmar blev varse allvaret i stugvärdsproblematiken, då ett av förslagen på åtgärder är att verksamheten helt sonika upphör. Styrelsen kommer att diskutera frågan vidare, och kalla till ett möte för att lösa situationen. Under tiden står det var och en fritt att anmäla sitt intresse till styrelsen. All hjälp är välkommen, och det behöver inte gälla hela ansvaret. Flera personer kan dela på rollen som stugvärd.

Det togs beslut om att anordna firande av Valborg och midsommar i sedvanlig ordning. Ett annat beslut som togs gäller en fixarhelg 12-13 maj, då vi med gemensamma krafter samlas och rustar upp det som behöver repareras eller förbättras. Mer information om detta följer.

Under övriga frågor diskuterades vilka evenemang som ska anmälas till Visit Södra Dalarna inför sommaren. Mötet enades om midsommarfirandet.

Historia pratades det också om under övriga frågor. Det bubblade av intresse kring det förgångna i församlingen, vilket ledde till att informationsansvarig fick uppdraget att samla till ”fikamöte” med historiska förtecken (dock ej kaffebrödet, får vi hoppas).

Lennart och Agneta Finn avgick från styrelsen och sina uppdrag som ordförande respektive kassör i samband med mötet. De hyllades med applåder. De har båda gjort varsitt riktigt hästjobb och byn har skötts exemplariskt. Båda fortsätter dock i två roller var framöver: stugvärdar i maximalt ett halvår till (tills styrelsen löst vakansen) och som stöd till Sebastian Jakobsson i valberedningen under ett år. Vi här på informations/webb-avdelningen vill också passa på att tacka för ett smidigt och givande samarbete under de år som varit.

Styrelsen består nu av:
Ordförande: Perra Andersson
Sekreterare: Dan Forslund
Ledamöter: Johan Olsson, Lena Ericsson och Herman Aronsson

Suppleant till styrelsen: Tomas Ström

Kassör: Kjell Olsson, som dock inte ingår i styrelsen


Uppdaterad bystuga

Nu har bystugan fått en rejäl invärtes uppdatering. Nyheterna gäller både kök och hall.

För att hålla kvalitet på bystugan har en rad nyinstallationer gjorts:

  • I köket har spisen bytts ut, liksom kyl och frys.
  • Köket har fått en ny golvmatta.
  • Golvmattan har bytts ut i hela hallen.
  • Mattorna är av en kvalitet som används i offentliga miljöer, vilket innebär att de är tåliga och lätta att hålla rena.
Ni får chansen att kika på uppdateringarna i slutet av mars, om ni inte har anledning att besöka bystugan tidigare. Slutet av mars betyder nämligen att det är dags för årsmöte. Det tittas just nu på två helger. Samkörning mellan bystugeföreningen och vägföreningen kommer att avgöra när mötena blir av. Mer information följer senare.

Referat årsmötet 2011 1

Årsmötena för vägföreningen och bystugeföreningen hölls under söndagskvällen. Här följer ett referat.

Sture Bergvall och Anne Lehtola valdes som ordförande och sekreterare för mötet. Inledningsvis hölls en tyst minut för de bybor som lämnat oss under det gångna året; Ally Byrén, Mona Falk, Erik Forslund, Kurt Eriksson och Linnea Eriksson.

Kassör Agneta Finn informerade om ekonomin. 2010 gick med vinst. Stuguthyrning och midsommarfirande var de stora intäktsbringarna, men även övrig verksamhet gick bra.

Valberedningen avgick efter att ha fullföljt sitt uppdrag. Inga förslag på efterträdare gavs på mötet, varför styrelsen fick i uppdrag att ”vaska” fram nya förmågor. Även midsommarkommittén har en vakans som behöver lösas.

Stugvärdsuppdraget tas tills vidare över av Lennart och Agneta Finn samt Eva Lindeberg. Målet är att arbeta fram ett upplägg och en arbetsbeskrivning, för att inför nästa år presentera en mer långsiktig lösning.

Beslut togs om att byns mettävling ska marknadsföras bättre. En annons kommer att finnas i Gagnefsbladet. För att inte samkvämet ska omvandlas till en ”proffstävling” kommer det att förtydligas i annonsen att det rör sig om fiske för glada amatörer, där trivseln står i fokus.

Under våren kommer en fixardag att äga rum. Det rör sig om reparationsarbete med gemensamma krafter. Styrelsen diskuterar upplägg och återkommer.

Efter ett förslag från webbredaktionen kommer ett historiemöte att planeras. Undertecknad gör utskick med mer information. Tanken är att ”fylla på” hemsidan. Inkommet material ska även användas som grund för en bydokumentation, enligt ett annat förslag.

Webbredaktionen gav även ett annat förslag: att diskutera ett eventuellt införande av en ny kommitté som sysslar med idrott och friluftsliv, till exempel ansvar för att det finns skidspår i byn vintertid. Webbredaktionen återkommer med ett konkret förslag till styrelsen.

Sist på mötet avtackades tre avgående trotjänare: stugvärd Ulla Hedin Erks med medhjälparen och maken Göte, sekreteraren Anne Lethola och styrelseledamoten Maria Lantz Staffas.

Ett dokument med förteckning över vem som ansvarar för vad i föreningen kommer att läggas i den lösenordsskyddade sektionen här på hemsidan. Om du inte vet lösenordet, kontakta redaktionen.

20110327-112150.jpg


Dags för årsmöte

Söndag den 27 mars är det dags för årsmöte i Bodarna. Det bestämdes under torsdagens styrelsemöte.

I vanlig ordning blir det vägmöte först, och bymöte därefter. Vägmötet börjar klockan 18 och bymötet 19.

Vi bybor får en hemläxa tills mötet:

Vi behöver fundera över en förnyelse i byföreningen. I år och nästa år är det flera ”tunga” avgångar på betydelsefulla poster:

  • Ordföranden gör sitt sista år i år. Det betyder att vi från och med 2012 behöver en ny ordförande i byn. Önskemålet från herr Finn själv är att under 2011 ha sin efterträdare under upplärning, för en smidig övergång.
  • Kassören gör sitt sista år i år. Önskemålet är detsamma som för ordföranden; det ideala är att förbereda efterträdaren i förväg.
  • Mer akut är det att ersätta stugvärden, som slutar redan i maj, och sekreteraren som slutar i och med årsmötet. En till av de ordinarie styrelseledamöterna behöver också ersättas, liksom en suppleant.

Summa summarum behövs det efterträdare på flera håll, och enligt önskemål som uttalades under styrelsemötet är det bra om dessa efterträdare är relativt unga.

Som nyfiken murveltyp fick webbredaktionens utsända naturligtvis lov att fråga om vad respektive uppdrag innebär. Nedan listas lite kort vad uppdragen innebär. Det är möjligt att mer information läggs ut här. Annars rekommenderas att du/ni tar kontakt med ordföranden och/eller valberedningen med Tomas Jansson i spetsen.

Ordförande i byn
Ett uppdrag som, enligt nuvarande ordförande, mycket handlar om att komma med tankar och idéer samt delegera mellan de olika kommittéerna. Just på grund av kommitté-systemet i byn är det inget betungande uppdrag, om än ansvarskrävande, att vara ordförande. Är du en visionär som tycker om att hålla i rodret är detta den perfekta rollen för dig.

Kassör
”Lite pyssel varje vecka” enligt nuvarande kassör. Det ska betalas räkningar och bokföringen ska skötas. På den här posten passar du  som tycker om att ha ordning och reda på både siffror och papper.

Stugvärd
Den tyngsta uppgiften i byn. Håller i uthyrningar och har koll på vår kära bystuga. På mötet diskuterades svårigheten i att hitta någon för uppgiften. En lösning, som dock inte ansågs optimal, var att dela uppgiften mellan flera personer. En diskussion om hur problemet ska lösas kommer att föras på årsmötet. Den som känner att uppgiften är lockande, och som har idéer för hur arbetsbördan ska kunna effektiviseras kan höra av sig till valberedningen/ordföranden redan nu. Ulla Hedin Erks kommer att ge en arbetsbeskrivning till ordföranden, som du i så fall kan få ta del av för att se vad uppdraget går ut på.

Sekreterare och övriga styrelseuppdrag
Styrelsen har normalt 3-4 möten per år, och det är kring dessa det krävs engagemang. Extramöten kan behövs sättas in om något akut, som reparationsbehov eller investeringar, behöver lösas. Främst handlar styrelseuppdraget om att medverka i beslut. Sekreteraren har något mer att göra än ”vanliga” styrelseledamöter i och med att anteckningar från mötet ska tas, och renskrivas efter mötet.

Om du som läser detta känner får ett sånt där härligt magpirr över någon av uppgifterna – kontakta Tomas Jansson eller Lennart Finn så får du veta lite mer. Det går även bra att maila på info @ bodarne.se eller skriva i vår grupp på Facebook, så slussas informationen vidare.