Byns minnesfond


Vi har en minnesfond i Bodarnas bystugeförening, för att uppvakta jubilarer och minnas personer som har lämnat oss.

Kontakta ordförande för frågor om gåvor.

Kontakt: Pia Peters, ordförande
Mobil: 073-592 19 58
Mail: pia.peters@gmail.com