Möten


Byamöte

Snart är det dags för årsmöte i bystugan.
Här kan ni läsa igenom dokumenten.
Viktigt att närvara eftersom ändring av stadgar behöver beslut.
Om man inte kan närvara så kan man lämna in en fullmakt.

FULLMAKT jag godkänner

Förslag dagordning möte ändring stadgar 22-3 2020

Förslag dagordning årsmöte 2020

Kallelse till årsmöten 2020

Stadgar för Bodarnas bystugeförening förslag ver3

Verksamheten i Bodarnas bystugeförening 2020

Verksamhetsberättelsen 2019


Årsmöte

Ni som bor i Bodarna!
Välkommen till byns två årsmöten
Plats: Bystugan.
När: Söndagen den 10/3
Bystugeföreningen årsmöte kl.15.00.
Vägföreningen årsmöte tidigast kl.16.30.
Vägföreningen bjuder på fika mellan mötena.
Handlingar till Bystugeföreningens möte kan fås i förväg (3/3) från Pia (073-592 1958) för den som är intresserad. Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i postlådorna och finnas på hemsidan www.bodarne.se

Välkomna! /Styrelserna


Slutmöte för fiber

I kväll klockan 18 gör vi en slutlig jämförelse mellan de två leverantörerna, och försöker enas om ett av dem. Mötet äger rum i bystugan.

Vi kommer att gå ut med vad vi kommer fram till via hemsida och Facebook, för er som inte kan vara med.


Datum för årsmöten bestämt

Det är dags för årsmöten för byns två föreningar.

Söndagen 20/3 klockan 15.30 börjar bystugeföreningens årsmöte. Det följs av vägföreningens möte klockan 17.

Mellan mötena bjuds på kaffe och duppa som bystugeföreningen bjuder på.

Vi håller till i bystugan.

Mer information följer.

Den som är intresserad av att vara med och hjälpa till i någon av föreningarna kan höra av sig till info@bodarne.se, så vidarebefordrar vi din kontakt till de ansvariga. Skriv med namn och telefonnummer.


Bra uppslutning på fibermötet

Det var en god uppslutning på fiberträffen, som hölls förra veckan. Ett 20-tal personer deltog och diskuterade hur vi kan komma vidare med arbetet.

Dan Forslund sammankallade till mötet, vars syfte var att skapa en kommunikation kring bredband via fiber och åtgärder att vidta. Här är ett kort referat för den som inte var med.

1) Som första punkt bedömdes åtminstone 50 procent av invånarna i byn vara intresserad av att få bredband via fiber. Det handlar om cirka 50 hushåll, men kan vara lågt räknat. Anledningarna är att ADSL och/eller mobilt bredband, nuvarande lösningar, inte räcker till. Endera är det för låg hastighet, eller så är det för liten ”pott”, dvs hur mycket man får surfa per månad (det berör mobilt bredband). ADSL-stationerna kommer dessutom att avvecklas inom några år, och fiber bedömdes av mötesdeltagarna som den mest realistiska lösningen.

2) Vilka olika leverantörer som finns berördes. En av mötesdeltagarna gjorde en viktig poäng: det finns två olika typer av leverantörer i sammanhanget – de som bidrar med infrastruktur/gräver ner kabel till hushållen, och de som erbjuder abonnemang för bredband, telefoni och TV via fiber. Leverans av infrastruktur är det vi primärt behöver. De aktörer mötet nämnde är Dala Energi, Telia och IP Only.

3) Hur går vi vidare? Mötet bestämde att kontakt ska tas med Dala Energi, Telia och kommunens bredbandskoordinator. Till dessa ska vi nämna den uppskattade kundbasen, det vill säga halva byn grovt uppskattat.

4) Tomas Jansson skapade en kontaktlista från deltagarna på mötet, som nu finns i digital form. Om du som läser det här är intresserad av att vara med i kommunikationen kring fiber, hör av dig till info@bodarne.se med namn, telefonnummer och mail så lägger vi in dig. Sprid gärna informationen vidare till andra i byn som kan tänkas vara intresserade.

5) Det är inte alla som vet vad fiber innebär, eller vad det ska användas till. Därför kommer informationsansvarige i byn (jag som skriver detta – hej hej) att sätta upp anslag eller lägga lappar i postlådorna med information om fiber, samt möjlighet att anmäla intresse till den kontaktlista som har upprättats. På det sättet får vi ett reellt underlag med intressenter, som kan användas för att locka hit utförare.


Kort referat från årsmötet 2015

Vägföreningen och bystugeföreningens möten hölls under söndagskvällen.

En plats i festkommittén fylldes inte, men i övrigt såg det bra ut med rekryteringen till bystugeföreningen.

Mötet flöt på bra, och den enda fråga som blev någorlunda långvarig handlade om framtiden och hur ekonomin ska fungera. Styrelsen tog med sig en fråga om medlemsavgift, och möte gav dem i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Styrelsen passade på att uppmärksamma några eldsjälar som har visat prov på stort engagemang för byns bästa: ”Hustomtarna” Evert Björk, Jan-Ove Fix och Bengt Peters, mångsysslerskorna Eva Forslund och Inger Olsson, och midsommarveteranen Tomas Eriksson belönades med en halv lott var i byns lotteri.

Upprättandet av en minnes- och högtidsfond diskuterades. Pengar är tänkta att kunna sättas in till byn för att hedra personer i byn vid jubileum eller bortgång. Information om kontonummer kommer att läggas ut här på hemsidan och publiceras i byns informationsbroschyr.


Fixarkväll och styrelsemöte

Måndagen innebar att den tjusiga festplatsen blev ännu tjusigare. Parallellt höll styrelsen möte.

Det var en imponerande skara bybor som kom och städade/röjde inför midsommarfirandet. Festplatsen kan nu anses vara i respektabelt skick, och redo att möta midsommarfirarna.

Nu är det rent och snyggt vid festplatsen i Bodarna

Nu är det rent och snyggt vid festplatsen

Styrelsen hade en hel del att avhandla. Ett axplock bland det mest intressanta:

– Vi kommer att köpa in en hjärtstartare till byn, enligt det förslag som kom upp på årsmötet. En enig styrelse röstade igenom detta. Vi har fått ett bra förslag som för med sig en positiv bonus. Mer om det längre fram.

– En ytterst smart lösning som ska ge bra intäkter till byn, och samtidigt belönar bybor med tur, kommer att införas. Vi ber att få vara lagom hemlighetsfulla tills vidare… Information kommer i edra postlådor.

– Styrelsen kommer att ta fram en välkomstinformation till nytillkomna bybor. Det för att de ska få bra koll och samtidigt känna sig välkomna hit till Boan.

– Styrelsen har beslutat sig för att testa annonsering om uthyrningen av bystugan, för att locka fler hyresgäster.


Uppfriskande idédag

Vi tog oss en timme och diskuterade idéer på byarrangemang. Och lämnade bystugan med idéer för betydligt mer än ett års arrangemang.

12-15 personer dök upp i bystugan i lördags. Kanske var det ett möte med positiva förtecken som lockade, kanske var det Pias goda tårtor som ”drog”. Troligen rörde det sig om både och.

En del av gänget kom en timme tidigare och löste Melodikrysset ihop. Därefter vankades det tårta, kaffe och idéer. Den korta tidsrymden för mötet, en timme, visade sig vara en bra plan. Fokus på idéer, och en obarmhärtig men snäll respons på runtikringprat, blev resultatet.

Hur många idéer på arrangemang vi skrev ner? 14 stycken. Och då verkade sällskapet ha mer som sjöd innanför respektive pannben.

Idéerna vill vi ju inte gå ut med offentligt, men hör av er om ni vill ta del av dem. Gäller endast er som hör till byn, förstås.

Melodikryssarna

Melodikryssarna. Foto: Tomas Jansson

 


Möte om bredband via fiber 1

Närmare 20 personer närvarade under träffen om bredband via fiber, som Dala Energi höll under tisdagskvällen. Nedan berättas i korta drag en del av det som berättades. Ni som vill veta mer kan surfa in på www.stadsnat.dalaenergi.se.

Bra uppslutning för att få information om fiberbredband i Bodarna

Närmare 20 personer kom och tog del av information om fiberbredband.

Först och främst, kostnaden. Det kostar 25 000 för den som vill ansluta sig till Stadsnätet, som fiberlösningen benämns. Summan betalas efter att fiberoptiken kopplats in.

Totala månadskostnaden för att abonnera på TV, internet och telefoni ligger i dag på 200-300 kronor. Priserna kan förändras. Stadsnätet är inte bundet till någon speciell operatör – villaägaren får själv välja leverantör.

Det talades om att Swedbank i Djurås jobbar på en avbetalningslösning, för de som vill dela upp betalningen. Det blir inte billigare för den som bor nära vägen, eller gräver själv. Ett pris för alla gäller.

För den som vill dra fiber till två fastigheter gäller 12 500 per fastighet. Det gäller även om fastigheterna ligger på olika ställen i närområdet (bostadshus och sommarstuga, exempelvis).

Det som ingår i beställningen:

  • Fiberoptisk kabel
  • Grävning
  • Mediabox (boxen kostar 1200 om den går sönder)
  • Anslutning

Hur många behöver anmäla sig för att fibern ska komma till byn?

Numera gör Dala Energi en bedömning. Det går inte att säga något ”riktantal”. Det är antal kombinerat med geografi som spelar in.

Det kommer inte att gå att få fiber under 2013. Dala Energi är redan fullbelagda.

Det går bra att vara ”eftersläntrare”. Den som inte vill beställa samtidigt som övriga i en by, kan få fiber inkopplad senare för samma summa. Dala Energi föredrar dock om så många som möjligt beställer samtidigt.

Varför ska du då ha stadsnätet? Argument som nämndes:
– Driftsäker TV
– Lätt att jobba över nätet
– Bra för spel
– Snabbt, stabilt och billigt
– Fastigheten ökar i värde
– Om du säljer villan får du dra av i deklaration
– Telenätet kommer att monteras ner – fiber är framtiden
– Obegränsad bandbredd

Ansvar:

Open Net är ansvariga för driften
Dala Energi gräver och drar in kabel till din tomtgräns
Du står själv för grävning in från tomtgräns till bostad (kabel ska ligga på 4 dm djup)

Kontakt:

www.stadsnat.dalaenergi.se har all relevant information som rör fiberutbyggnaden. Bland annat visas hur många från respektive by som beställt fiber. Här går det också att skriva upp sig för att få nyhetsbrev i mailen, vilket sker helt utan att binda upp sig för något.


Konstruktivt årsmöte

Det var en bra och konstruktiv stämning på bystugeföreningens årsmöte som hölls på söndagskvällen. Några roller kvarstår att tillsätta, men det såg betydligt bättre ut än 2012.

De roller som saknas är en-två uthyrningsansvariga för en tid av tre-fyra månader var. Den eller de som är intresserade kan kontakta styrelsen eller Agneta Finn.

Festkommittén består i dag av endast två personer. På egen begäran får kommittén fria händer att plocka in fler medlemmar efter eget tycke och behov.

Valberedningen har gjort ett bra arbete och, trots att det fortfarande är motigt med nyrekryteringar, andades det här årsmötet hopp och livskraft. En del intressanta och kreativa idéer kom fram. Bland annat byföreningen som en medlemsorganisation med årsavgift. Innan mötet avslutades manades till eftertanke kring detta, med ett outtalat löfte om att återkomma i frågan. Vad tycker du som läser detta? Tyck gärna till med en kommentar, i Facebook-gruppen eller till lämplig person ute på byn.

Från och med i maj kommer vi att köra återkommande fixardagar. Det finns åtgärder som väntar på att utföras, som målning av bystugan, röjning kring smedjan och kölnan med mera.

 

Till sist: Ett stort tack till alla som kom på mötet från informationsansvarig/sekreterare i styrelsen, som gillade att se den positiva kraften i byn. Nu ser vi till att behålla det här drivet!