Bylott


Grattis till augusti månadsvinnare Jocke Lindvall med lott nr 22! Den här omgångens sista månadsvinst. Den 17/9 är det Dragskivan med högvinsterna och den 18/9 drar nästa lotteriomgång igång! Första månadsvinsten blir då i oktober. Försäkra dig om lotter hos Pia så fort som möjligt. Se inbjudan för kontaktinformation.