Sänkt hastighet


Bodarnas bystugeförening och Bodarnas vägförening har gemensamt skrivit till Trafikverket, länsstyrelsen och Gagnefs kommun och ansökt om sänkt hastighet på väg 597 genom Bodarna. Ni kan läsa brevet här.

Pia Peters och Thomas Eriksson