Gammla filmer nr 4


Första Auktionen på festplatsen, den var till förmån Bystugan. Året är 1989.

Auktion festplatsen Bodarna Dokumenterat av Carl-Einar Mätare