Lupiner


Lupinfritt i Bodarna!?

Det har väl inte undgått någon att vi har invaderats av växter som inte hör hemma i vår vilda natur?
Jag pratar om de invasiva* växterna, främst lupiner som har ökat explosionsartat. Även växterna jättebalsamin och parkslide finns utspridd i vår by! Jättelokan är vi förskonade från, men den finns i Djurås.
Det vore fantastiskt om vi bybor kunde göra en kraftansträngning för att ta bort dessa växter från vår by.
Det vi kan göra är att:
• Plocka blommorna/fröställningarna från lupinerna och slänga dem i brännbart. Helst rycka/gräva hela plantan.
• Först se över lupinernas framfart på den egna tomten (visst kan man spara på tomten i en rabatt, men håll koll på spridningen) samt runt tomten, i diken och vägkanter.
• Detsamma gäller jättebalsaminen. Ta bort från egna tomten först och ha uppsikt över att de inte spridits utanför tomtgränsen.
• Parksliden är en annan extremt besvärlig växt att få bort. Den växer några decimeter per dygn! Hela växtens rotsystem måste grävas upp, och sen måste man hålla koll på att den inte växer fram på uppåt 10 meter därifrån! Lägg i brännbart avfall.
• När vi är ”klara” med våra närområden, kan vi gemensamt begränsa lupinernas framfart längs våra byvägar och dikeskanter.

Läs mer:
http://www.leksand.se/…/Hjalp-oss-att-bekampa-fyra-invasiv…/
https://www.naturvardsverket.se/…/Vaxter-o…/Frammande-arter/

* (Invasiv art = exotisk art, främmande art, introducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar. Källa: www.ne.se)

Pia Peters