Dagsarkiv: mars 30, 2015


Kort referat från årsmötet 2015

Vägföreningen och bystugeföreningens möten hölls under söndagskvällen.

En plats i festkommittén fylldes inte, men i övrigt såg det bra ut med rekryteringen till bystugeföreningen.

Mötet flöt på bra, och den enda fråga som blev någorlunda långvarig handlade om framtiden och hur ekonomin ska fungera. Styrelsen tog med sig en fråga om medlemsavgift, och möte gav dem i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Styrelsen passade på att uppmärksamma några eldsjälar som har visat prov på stort engagemang för byns bästa: ”Hustomtarna” Evert Björk, Jan-Ove Fix och Bengt Peters, mångsysslerskorna Eva Forslund och Inger Olsson, och midsommarveteranen Tomas Eriksson belönades med en halv lott var i byns lotteri.

Upprättandet av en minnes- och högtidsfond diskuterades. Pengar är tänkta att kunna sättas in till byn för att hedra personer i byn vid jubileum eller bortgång. Information om kontonummer kommer att läggas ut här på hemsidan och publiceras i byns informationsbroschyr.