Bilder från granresningen


Redaktionen har fått önskemål om att publicera bilderna från granresningen i december. Här kommer därför ett galleri.

Resningsgruppen består av Göte Erks, Sven-Erik Olsson, Evert Björk, Peter Lindeberg och Bengt Peters. Förmannen heter Leo Forslund.


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.