Referat årsmötet 2011 1


Årsmötena för vägföreningen och bystugeföreningen hölls under söndagskvällen. Här följer ett referat.

Sture Bergvall och Anne Lehtola valdes som ordförande och sekreterare för mötet. Inledningsvis hölls en tyst minut för de bybor som lämnat oss under det gångna året; Ally Byrén, Mona Falk, Erik Forslund, Kurt Eriksson och Linnea Eriksson.

Kassör Agneta Finn informerade om ekonomin. 2010 gick med vinst. Stuguthyrning och midsommarfirande var de stora intäktsbringarna, men även övrig verksamhet gick bra.

Valberedningen avgick efter att ha fullföljt sitt uppdrag. Inga förslag på efterträdare gavs på mötet, varför styrelsen fick i uppdrag att ”vaska” fram nya förmågor. Även midsommarkommittén har en vakans som behöver lösas.

Stugvärdsuppdraget tas tills vidare över av Lennart och Agneta Finn samt Eva Lindeberg. Målet är att arbeta fram ett upplägg och en arbetsbeskrivning, för att inför nästa år presentera en mer långsiktig lösning.

Beslut togs om att byns mettävling ska marknadsföras bättre. En annons kommer att finnas i Gagnefsbladet. För att inte samkvämet ska omvandlas till en ”proffstävling” kommer det att förtydligas i annonsen att det rör sig om fiske för glada amatörer, där trivseln står i fokus.

Under våren kommer en fixardag att äga rum. Det rör sig om reparationsarbete med gemensamma krafter. Styrelsen diskuterar upplägg och återkommer.

Efter ett förslag från webbredaktionen kommer ett historiemöte att planeras. Undertecknad gör utskick med mer information. Tanken är att ”fylla på” hemsidan. Inkommet material ska även användas som grund för en bydokumentation, enligt ett annat förslag.

Webbredaktionen gav även ett annat förslag: att diskutera ett eventuellt införande av en ny kommitté som sysslar med idrott och friluftsliv, till exempel ansvar för att det finns skidspår i byn vintertid. Webbredaktionen återkommer med ett konkret förslag till styrelsen.

Sist på mötet avtackades tre avgående trotjänare: stugvärd Ulla Hedin Erks med medhjälparen och maken Göte, sekreteraren Anne Lethola och styrelseledamoten Maria Lantz Staffas.

Ett dokument med förteckning över vem som ansvarar för vad i föreningen kommer att läggas i den lösenordsskyddade sektionen här på hemsidan. Om du inte vet lösenordet, kontakta redaktionen.

20110327-112150.jpg


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.

Kommentarer

  1. Linda Helsing skriver:

    Jag tackar Tomas Jansson och Anna-Karin Erks för ett gott samarbete genom några år!! /Linda