Referat av ett kreativt möte


Här följer det utlovade referatet av onsdagens kreativa möte.

Mellan 30 och 40 personer kom till mötet, som inleddes strax efter klockan 19. Stämningen var bra och besökarna verkade nöjda med utfallet av kvällen.

Första punkten för dagen var sista april, där fyrverkerier behövde diskuteras. Styrelsens förslag om ljudlösa fyrverkerier röstades enhälligt igenom. Till såväl fyrbenta som tvåbenta varelsers lättnad, kan man tänka.

Lars ”Late” Granqvist har varit i kontakt med fyrverkeriexpertis, och berättade kort om vad ljudlöst fyrverkeri innebär: ”på sin höjd en puff när raketen åker iväg, men inga smällar eller tjut”. En fråga om pris kom upp, och Late berättade att det är samma som för de högljudda pjäserna.

När det gäller finansiering bestämde mötet att befria byns ungdomar från insamling av pengar till fyrverkerier. Istället ska en speciell fyrverkeri-kollekt tas upp på sista april.

Majbrasan kommer i år att tändas senare, en åsikt som funnits sedan förra året. Det för att det fortfarande ska finnas brasa kvar när skymningen infinner sig. Runt halv nio hördes som förslag, varpå en hel del nickande huvuden syntes.

Mötessekreterare Peters och ordförande Finn.

Mötessekreterare Peters och ordförande Finn.

Fasta positioner”

Nästa punkt på mötet var midsommar. Först och främst bestämdes att arrangemanget blir av även i år. Midsommarkommittén har förklarat att de senaste åren varit tunga att organisera. Anledningen har varit att få personer skött organiserandet.

En medlem i midsommarkommittén lade fram ett förslag som innebär att de som hjälper till har ”fasta” positioner från år till år. Den som tar åt sig att stå i, exempelvis, björnlotteriet kommer alltså att göra det året därpå också, om han eller hon inte avsäger sig uppdraget. När det gäller avsägandet har varje person ett ansvar för att fixa en efterträdare. Samma sak gäller även när någon ska resa bort. På det sättet ska kommittén kunna fokusera på evenemanget.

Mötet gillade förslaget. En åsikt kom även upp om att ha delansvariga personer, dit folk kan höra av sig om de vill hjälpa till. Även det för att avlasta kommittén.

De två omtyckta lekledarna avgår efter tio års trogen tjänst. Det diskuterades efterträdare under mötet, och det finns några förslag. Fortsättning följer på den fronten.

Några av mötesdeltagarna i djup koncentration.

Några av mötesdeltagarna i djup koncentration.

Förstärkt festkommitté vid behov

Mettävling och Lucia röstades också igenom som evenemang att se fram emot under året. I samband med det diskuterades festkommittén och dess arbetsbörda. Ett förslag att utöka kommittén i storlek lades fram. Då föreslog en medlem i festkommittén istället att kommittén kan begära ”förstärkning” vid behov.

En underlättande åtgärd, som kan utnyttjas vid just sådana förstärkningar, pågick under kvällen. En namnlista cirkulerade, där frivilliga fick skriva upp sig om de vill kunna kallas in vid behov.

Fika - en kreativitetsfrämjande åtgärd.

Fika - en kreativitetsfrämjande åtgärd.

Kubb och pub bland förslagen

Under mötet beslutades att en person boende på Lillsvängen får fria händer att tillverka nya skyltar till lott-, godis- och korvstånd. Även den slitna vägvisaren mot bystugan ska få en fräschare ersättare.

Sist diskuterades andra förslag på aktiviteter under året. De som fick godkänt var:

Sommarfest, kubbturnering, pubafton och tipspromenad. Även förslaget danskvällar mötte positiva reaktioner.

En festkommitté-veteran påpekade att för många aktiviteter kan få lågt deltagande som resultat. Istället föreslogs att flera aktiviteter slås ihop, till större evenemang. Exempelvis kan kubbturnering och sommarfest hållas samma dag.


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.