Journalistbevakad styrelse


Hädanefter kommer undertecknad att närvara vid byns styrelsesammanträden. Om något intressant avhandlas dyker det upp här i bloggen sedan.

På det här viset får ni större insikt i vad som händer i byn.

Första sammanträdet är den 1 april (obs! inget aprilskämt). Ni kan vänta er ett referat här i bloggen dagarna efter.

Idén med denna bevakning kommer från nytillträdde ordföranden Lennart Finn.


Om Dan

Dan Forslund är upphovsman till Bodarnas hemsida (som såg sitt ljus i första versionen 2008), och den som utvecklar och uppdaterar den.